U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het herroepingsformulier, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Retourneren is gratis via PostNL als u gebruikmaakt van ons antwoordnummer 39218, 1090 VC, Amsterdam. Uiteraard kunt u de producten ook via een andere vervoerder retourneren, dan zijn de kosten voor u.

RETOURADRES

FOOTLOGICS, Antwoordnummer 39218, 1090 VC, Amsterdam

BEDENKTERMIJN

De bedenktermijn is wettelijk minimaal 14 dagen. Daarnaast bieden wij 30-dagen-tevreden-garantie die ingaat ná ontvangst van alle artikelen uit uw bestelling. Tijdens de bedenktermijn kunt u zonder opgave van redenen laten weten de koop te willen ontbinden. Tijdens deze termijn kunt u de overeenkomst dus ‘ontbinden’ of ‘herroepen’.

Ontbinden is niet hetzelfde als retourneren. Het is belangrijk dat u ons binnen de termijn ondubbelzinnig kenbaar maakt dat u van uw aankoop afziet. U kunt er ook voor kunnen kiezen om de producten te retourneren binnen de bedenktermijn en in het retourpakket een mededeling te voegen waaruit de wens tot herroeping blijkt. In dit geval dient u dus de producten te retourneren binnen 14 dagen na ontvangst tenzij u het retour vooraf aanmeldt.

Vooraf aanmelden retour

U heeft de mogelijkheid hebben om een retour vooraf aan te melden (bijvoorbeeld door het herroepingsformulier te mailen of ons te bellen. Vanaf het moment dat u ons heeft laten weten van de koop af te zien, heeft u vanaf dát moment maximaal 14 dagen om de producten daadwerkelijk te retourneren. Dus: als u op dag 12 na ontvangst aan ons laat weten van de koop af te zien, heeft u nog 14 dagen om te retourneren vanaf dat moment. Zodra wij een mededeling van herroeping ontvangen, ontvangt u van ons een bevestiging per mail.

HET HERROEPINGSFORMULIER

U kunt ons melding doen door bijvoorbeeld het invullen en toezenden van het Europees modelformulier voor herroeping.

Tijdens de bedenktermijn kunt u de producten beoordelen en of u deze wenst te behouden. U mag uw zooltjes altijd 30 dagen gebruiken, testen en bijknippen als dat nodig is. Als u besluit uw zooltjes niet te behouden retourneer deze dan alstublieft met originele verpakking indien dat redelijkerwijs mogelijk is.

TERUGBETALINGSTERMIJN

Meteen als wij uw producten terugontvangen krijgt u van ons per mail een ontvangstbevestiging. Wij betalen het gehele aankoopbedrag zo snel mogelijk terug (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten), maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat u aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd. We betalen met hetzelfde betaalmiddel terug als waarmee u de aankoop heeft gedaan.

VERZENDKOSTEN RETOURZENDING

Gebruik voor het retourneren van uw producten het meegeleverde retourformulier. Retourneren is gratis via PostNL als u gebruik maakt van ons gratis Antwoordnummer 39218, 1090 VC, Amsterdam. Uiteraard kunt u de producten ook via een andere vervoerder retourneren, dan zijn de kosten wel voor u.

Betaalmogelijkheden
Webshop keurmerk logo Thuiswinkel Waarborg logo Avg ok logo Shopping Awards
[]